Národní infrastruktura pro internetová multimédia

Naše poslání

Doručit Vaše multimédia po Internetu do přípojek všech Vašich posluchačů a diváků na všechna možná zařízení.

Náš cíl

Nic menšího než spokojený uživatel Internetu.

Naši partneři

Ti, kteří sdílejí naše vize a jsou schopni podpořit jejich realizaci.

    © 2011, Visual Unity, všechna práva vyhrazena