Jak vydat korporátní dluhopisy


Emise dluhopisů může být řešením v okamžiku, kdy je potřeba získat potřebný kapitál. Jak to probíhá?

Co je korporátní dluhopis

Dluhopis je cenným papírem. Dluhopis korporátní je cenným papírem firem. Zpravidla je vydávají velké podniky a korporace nebo velké banky.

V principu si s ním investor kupuje dluh určité společnosti. Dluhopis při pečlivé analýze lze z tohoto pohledu považovat za investici bezpečnou. Nezbytné je též dodržovat pravidlo diverzifikace portfolia.

Firmám přináší emise dluhopisu výhodu v tom, že získají potřebné finanční prostředky pro svůj rozvoj. Výše zmíněnému investorovi za toto zapůjčení prostředků platí úrokem. Tento cenný papír lze tak v korporátní sféře považovat především za doplněk anebo alternativu k běžnému bankovnímu úvěru.

dohoda

Jaké jsou výhody vlastní emise

Emise dluhopisů kromě velkých podniků může přinášet výhody i společnostem menším. Zpravidla se totiž takto podaří získat vyšší objem financí než v případě klasického úvěru. Banka totiž bude posuzovat ekonomickou historii podniku.
Stejně tak se snižuje v porovnání s bankovním úvěrem i administrativní zátěž.

Naproti tomu platí, že cena v zásadě odpovídá výši úvěru v bance. Investoři jednoduše nemají při současných úrokových sazbách na spoření příliš výrazná očekávání. Úrok odpovídající bankovnímu úvěru dostačuje.

Jak na emisi dluhopisů

V zásadě je možno vydat dluhopisy dvojí formou, a to:

  • bez prospektu
  • s prospektem

Dluhopisy bez prospektu

Emise dluhopisů bez prospektu je limitována částkou 1 000 000 EUR. Navíc je taková nabídka určena pouze kvalifikovaným investorům. Ty vymezuje přímo zákon. Obecně se jedná o finanční instituce a investory s dosaženou zkušeností a potřebným kapitálem.

Jedná se o emise určené méně než 150 osobám. Taková nabídka se označuje jako neveřejná privátní. Zpravidla se taková emise obejde bez propagace. Dochází k individuálním jednáním mezi privátními investory. Navíc se jedná o investici v minimální výši 100 000 EUR.

grafy

Dluhopisy s prospektem

Dluhopisy se mohou vydávat i s tzv. prospektem. Dluhopisy lze už v tomto případě nabídnout širší veřejnosti a distribuce je tak citelně snazší. Nabízet je lze ve srovnání s předchozím případem veřejně a bez omezení objemu vydaných dluhopisů a způsobu propagace.

Vypracování prospektu je nicméně finančně náročnější, řádově musí firma počítat s výdajem kolem 300 000 Kč. Příprava a schválení prospektu generuje i určitou zátěž časovou, je potřeba vzít v potaz přibližně 2 měsíce potřebné na tento úkon.
Pomoci s celým procesem vám může např. agentura Parkerhill.cz, která se dlouhodobě na tuto problematiku specializuje. Zároveň vám můžete navrhnout i další zajímavé možnosti z finanční oblasti.

Ovšem pozor, ČNB v tomto případě primárně nehodnotí hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta. Prospekt pouze zaručuje, že emitent o sobě v rámci tohoto režimu uvede dostatek informací. Investor tak může učinit kvalifikované rozhodnutí, zda právě do těchto dluhopisů investovat.