Rozdíl mezi zaměstnaneckou a modrou kartou


Rádi byste požádali o pracovní vízum, ale vůbec netušíte, kterým směrem se vydat a na koho se obrátit? Je důležité si zpočátku uvědomit, že jak zaměstnanecká karta, tak modrá karta patří mezi druhy pracovního víza, díky kterým mohou občané třetích zemí (zemí mimo EU mezi které patří například i Ukrajina) v České republice pobývat legálně za účelem zaměstnání.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je vydávána občanům třetích zemí k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (delšího než 3 měsíce). Toto povolení je moderním substitutem nahrazující vízum k pobytu nad 90 dnů nebo dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a také zelených karet, které se u nás již nevydávají.

  • Vydává se na dobu platnosti pracovní smlouvy, nejdelší platnost jsou 2 roky.
  • Platnost zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit až o 2 roky.
  • Zaměstnanecká karta se vydává na místa, která nepotřebují vysokou a odbornou kvalifikaci.

karta

Modrá karta

Dalším pracovním povolením může být modrá karta, která je udělována občanům třetích zemí pro dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, avšak s tím rozdílem, že slouží pro zaměstnance s vysokým vzděláním, odbornou praxí a schopnostmi, které vyžadují vysokou kvalifikaci. Pro získání modré karty musí žadatel splňovat určité vzdělávací a profesní kritéria, která jsou stanovená příslušnou zemí.

  • Modrá karta pro cizinceje vydávána na dobu delší o tři měsíce, než je pracovní smlouva. Ovšem i modrá karta má svou dobu platnosti a to maximálně 3 roky.
  • Platnost modré karty lze opakovaně prodloužit až o 3 roky.
  • Modrá karta je vydávána na taková pracovní místa, která vyžadují vysokou a odbornou kvalifikaci.

Další rozdíly mezi zaměstnaneckou a modrou kartou

Měsíční mzda nebo odměna za práci držitelů zaměstnanecké karty by neměla být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin.

Budoucí držitelé modré karty musí mít pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou na nejméně na dobu 6 měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy.

kontakt

Jak a kde takové pracovní vízum získat?

Žádost může žadatel podat na zastupitelském úřadu ČR ve své zemi nebo na zahraničním odboru krajského úřadu nebo ministerstva vnitra v místě, kde plánujete pobývat.

Popravdě, získání pracovního víza je poměrně náročný proces, při kterém musí žadatel shromáždit všechny potřebné dokumenty, jako je například pracovní nabídka či smlouva, vyplněný formulář žádosti o povolení pobytu za účelem zaměstnání, školní a profesní certifikáty.

Mezi další formality patří také prokázání finanční stability žadatele nebo absolvování lékařského vyšetření.

Na koho se s žádostí obrátit?

Mnoho žadatelů je odkázáno samo na sebe, proto ve většině případů se celý proces žádosti díky nekompletní připravenosti a jazykové bariéře může protáhnout na mnohem delší dobu, než je obvyklé.

Naštěstí i v České republice jsou však agentury /např. IRS Czech a odborníci, kteří žadatelům tento proces usnadní tím, že veškeré formality vyřídí za ně.